Truy cập nội dung luôn

Công khai ngân sách

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA UBND XÃ TÂN PHÚ

04-01-2022

QĐ số 01b/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của UBND xã Tân Phú

Quyết định về việc công bố công khai thu chi ngân sách Quý III năm 2021 của UBND xã Tân Phú

09-11-2021

Quyết định về việc công bố công khai thu chi ngân sách Quý III năm 2021 của UBND xã Tân Phú

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA UBND XÃ TÂN PHÚ

27-09-2021

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA UBND XÃ TÂN PHÚ

Quyết định về việc công bố công khai thu chi ngân sách Quý II năm 2021 của UBND xã Tân Phú

14-08-2021

Quyết định về việc công bố công khai thu chi ngân sách Quý II năm 2021 của UBND xã Tân Phú

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HẾT QUÝ I CỦA UBND XÃ TÂN PHÚ

08-05-2021

Quyết định về việc công bố công khai thu chi ngân sách Quý I năm 2021 của UBND xã Tân Phú

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA UBND XÃ TÂN PHÚ

16-02-2021

Quyết định số 04b/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của xã Tân Phú

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8373

Tổng truy cập: 140148