Truy cập nội dung luôn

HĐND Xã Tân Phú khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026

02-07-2021 08:21

Tại kỳ họp, UBBC xã đã báo cáo kết quả bầu cử, kết quả xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Trong chương trình, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành bầu cử các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX, các ban của HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, ủy viên ủy ban xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả Ông Ngô Văn Do, Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa XX; Ông Lê Ngọc Kha, Chủ tịch UBND xã khóa XIX được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã khóa XX, với số phiếu đạt 100%. HĐND xã đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, UBND; PCT HĐND, các PCT UBND; trưởng, phó các ban Kinh tế,  ban Pháp chế và UVUBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2021 và Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021của HĐND xã, với số phiếu đều đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Trường ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp của HĐND, UBND,  MTTQ  trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử và các nội dung tổ chức cho kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX của xã Tân Phú. Đồng chí mong rằng 22 vị đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 các đồng chí sẽ phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND, thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân và đoàn kết, dân chủ , sáng tạo, hiệu quả để cùng nhau xây dựng xã Tân Phú ngày càng phát triển toàn diện, vững mạnh.

Trần Ngọc Tuyến

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7346

Tổng truy cập: 41735